Regulamin

Informacje ogólne

 1. Serwis ma charakter informacyjny i jest ogólnodostępny. Dodawanie wpisów do bazy firm jest darmowe.
 2. Z serwisu może korzystać każdy użytkownik posiadający dostęp do internetu. Nie jest wymagane założenie konta.
 3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników.

Warunki umieszczania wpisów

 1. W bazie firm można zamieścić każde przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wpisy mogą być zamieszczane wyłącznie przez właścicieli firm bądź osoby działające z ich upoważnienia.
 3. Dodanie wpisu odbywa za pomocą formularza. Wymagane jest podanie danych firmy (NIP, REGON, KRS, strona internetowa, numer telefonu, dokładny adres, opis działalności), jak i osoby dodającej informacje.
 4. W przypadku spełnienia wszystkich warunków wpis zostanie dodany do serwisu w ciągu 30 dni roboczych.
 5. Administrator ma prawo odrzucić prośbę o dodanie wpisu w przypadku:
  • treści pornograficznych,
  • serwisów zawierających złośliwe oprogramowanie,
  • niepełnych informacji o firmie lub osobie dodającej,
  • próby dodania więcej niż 1 wpisu dla tej samej działalności,
  • serwisów propagujących przemoc i nienawiść, a także łamiących polskie prawo.

Edycja wpisów

 1. Każdy wpis może zostać zaktualizowany. W tym celu należy skorzystać ze specjalnego profilu firmy utworzonego podczas rejestracji firmy w serwisie.
 2. W przypadku braku dostępu do panelu edycji, należy skontaktować się z administratorem serwisu.

Usunięcie wpisów

 1. Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do usunięcia wpisu z bazy. W tym celu należy zgłosić ten fakt administratorowi serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia wpisu bez podawania przyczyny.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przesłanie danych osobowych jest równoznaczne z ich udostępnieniem właścicielowi serwisu. Administrator ma prawo do ich przetwarzania w celach wewnętrznych firmy.
 2. Wszystkie dane przekazywane są dobrowolnie poprzez akceptację regulaminu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w serwisie odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty oraz żądania ich usunięcia i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem wpisu z bazy firm.

Postanowienie końcowe

 1. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji od administratora serwisu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zapisy niniejszego regulaminu mogą zostać zmienione, do czego zastrzega sobie prawo właściciel serwisu.

Chcesz się tu znaleźć?